ซีแพคโมเนียCPAC/ยูโทเปีย PTI/CT เพชร

ซีแพคโมเนียCPAC/ยูโทเปีย PTI/CT เพชร   ขอย้ำ ทั้ง3 ยี่ฮ้อนี้ เป็นกระเบื้องคอนกรีตเหมือนกัน!!   แต่คนลยี่ฮ้อ !!!  อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกกันบ้างขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของยี่ฮ้อนั้นๆ แต่ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป !!!!


กระเบื้องหลังคาราคาถูก
กระเบื้องหลังคาราคาถูก

กระเบื้องซีแพคโมเนีย
กระเบื้องซีแพคโมเนีย

กระเบื้องซีแพคโมเนีย
กระเบื้องซีแพคโมเนีย


กระเบื้องหลังคา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น